Tillåtet att signalspana

FRA sedan 2009
Sedan årsskiftet 2008-2009 finns i Sverige en lag som tillåter signalspaning. Denna går under namnet FRA-lagen och behandlar samtlig kabelkommunikation som passerar landgränsen. Lagen föreslogs sommaren 2008 och skapade redan då ivriga debatter såväl inom riksdagen som mellan medborgarna. Slutligen fastställdes alltså den nya lagen som gäller än idag.

Sökfiltret rensar bort
Lagen tillåter kontroll av samtlig kabelkommunikation, alltså allting som skrivs eller sägs via Internet samt telefon och som passerar landgränsen. Utformningen av lagen kan få det att låta som ett onödigt tidskrävande arbete, men detta är inte helt sant om man fortsätter läsa i beskrivningen. Där framkommer det nämligen att varje sökning påbörjas med ett filter som rensar bort alla meddelanden som inte innehåller några koder eller möjligt hotande termer.

Vidare undersökning
De meddelanden som trots allt tas upp av filtret undersöks sedan manuellt och redan här gallras ännu en stor mängd bort. Det gör att en stor del av allmänheten inte ens berörs nämnvärt av lagens tillvägagångssätt. Därför kan det för en del verka underligt att lagen väckt sådana diskussioner, men förklaringen till det är inte det minsta långsökt. Det är nämligen så att de flesta inte ens känner till dessa detaljer, utan endast diskuterar och formar sina åsikter utifrån den korta versionen av lagdefinitionen.